Parowóz serii TKt48 nr 36

Parowozy serii TKt48 budowano w latach 1950-1957. Były przeznaczone do obsługi pasażerskiego ruchu lokalnego i lekkich pociągów towarowych. W zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu wyprodukowano ich 96 (w tym 6 na eksport do Albanii), a w chrzanowskim FABLOK-u 101, wszystkie dla PKP.

Parowozy te, pomimo oznaczenia serią towarową (litera T w symbolu serii), ze względu na bardzo dobre parametry techniczne i możliwość uzyskania maksymalnej prędkości w obu kierunkach jazdy, używane były głównie do obsługi pasażerskiego ruchu podmiejskiego i w rejonach górskich.

Parowóz nr 36 został zbudowany w 1951 roku w zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu. Pracował w parowozowni Sucha Beskidzka. Po wycofaniu z eksploatacji, w 1996 roku przekazano go do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie jest ekponowany na wystawie zabytkowego taboru.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina, Poznań
Czas powstania: 1951 rok
Prędkość maksymalna: 80 km/h
Moc: 780 kW (1 060 KM)
Nadciśnienie pary w kotle: 1,6 MPa (16 at)
Masa parowozu: 98 t
Zapas wody: 10 m³
Zapas węgla: 6 t