Stacja naprowadzania rakiet zestawu Krug

Zestaw składa się ze stacji radiolokacyjnej wstępnego poszukiwania i wskazywania celów 1S12A1 (zabezpieczała ona wykrycie myśliwca na odległościach do 180 km przy wysokości lotu i 12 000 m i 70 km przy wysokości lotu 500 m), stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet 1S32M (przechwycenie celu na automatyczne śledzenie, w przypadku braku zakłóceń mogło być realizowane na odległości do 105 km.

Przy zadanym poziomie zakłócenia (1,5-2 paczki dipoli na 100 m drogi celu podległość automatycznego śledzenia wynosiła do 70 km), wyrzutni ! 2P24M, dwóch rakiet kierowanych 3M8M3, systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K-1 „KRAB”, stacji kontrolno-pomiarowej „KIPS” 2W9M i wyposażenia dodatkowego i przeznaczony jest do osłony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego oraz zwalczania pojedynczych i grupowych celów powietrznych, lecących z prędkością do 830 m/s, na wysokości od 250 do 23500 m.

Dane techniczne

Producent: ZSRR
Lata produkcji: od 1958
Lata eksploatacji w Polsce: od 1976