Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie posiada największy w Europie zbiór muzealnego taboru wąskotorowego. Jest on eksponowany na terenie dawnego dworca Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej.

Muzeum zostało utworzone w celu ocalenia przed zniszczeniem, części jednostek taboru eksploatowanego na kolejach wąskotorowych w Polsce. Kolekcja obejmuje pojazdy kolejowe wybudowane na różne szerokości toru - od 600 mm, przez 750, 785, 900 po 1000 mm. Niektóre z nich są ostatnimi zachowanymi i ocalonymi od złomowania egzemplarzami w Polsce i Europie.

Znaczną część ekspozycji stanowią parowozy różnych typów i producentów - od najmniejszego i najstarszego zachowanego w Polsce parowozu wąskotorowego Bn2t z 1882 r. wyprodukowanego przez monachijską fabrykę Kraus & Comp (obecnie oznaczonego jako CT 8) po największe parowozy wąskotorowe serii Tw i Pw 53. Na wystawie znajdują się także parowozy o ciekawej konstrukcji, jak parowóz bezogniowy przeznaczony do pracy np. w zakładach włókienniczych, parowóz Hutnik o wysokości 2 m przeznaczony do pracy w hutnictwie, parowóz Tx 1958 HF z kolejki leśnej w Hajnówce czy parowozy o wdzięcznej nazwie Ryś i Las. Polską myśl techniczną reprezentują parowozy wąskotorowe serii Px 29, Px 48 czy Px 49.

Źródło: http://www.muzeumkolejnictwa.waw.pl/pl/sochaczew/sochaczew.aspx?id=2