120 mm moździerz wz. 1943

120 mm moździerz wz.1943, to najpopular­niejsza na świecie bronią tego kalibru, znajdującego się również w uzbro­jeniu Wojska Polskiego. Moździerz wz.1943 wywarł duży wpływ na konstrukcję wielu podobnych moździerzy produkowanych w innych krajach i używanych do dnia dzisiejszego przez wiele armii (m.in. chiński 120 mm moździerz Typ 55 jest wierną kopią moździerza wz.1943). W kra­jach byłego Bloku Wschodniego moździerze kalibru 120 mm pełnią funk­cję artylerii wsparcia pododdziałów piechoty zmechanizowanej i innych formacji lekkich.

Moździerz zwykle występuje w zestawie oznaczonym 2S12 zawierającym moździerzowe podwozie dwukołowe, samochód ciężarowy i wyposażenie dodatkowe. Mimo że moździerz ma kla­syczny układ konstrukcyjny, to zastosowano w nim wiele nowych materia­łów i rozwiązań, które wpłynęły na zmniejszenie (w porównaniu ze star­szymi moździerzami wz.1938) jego masy i zwiększenie zasięgu strzelania. W położeniu marszowym moździerz (wraz z podwoziem, zapa­sem amunicji i wyposażeniem dodatkowym) jest ciągniony na lekkim podwo­ziu dwukołowym. Nato­miast w położeniu bojowym spoczywa na ziemi. Moździerz można również rozłożyć na zespoły o masie umożliwiającej ich transport ręczny lub juczny.

Moździerz, ładowany od wylotu lufy, ma mechanizm odpalający z przełącznikiem umożliwiającym wystrzeliwanie pocisku dwoma sposo­bami: z wysuniętą na stałe iglicą lub iglicą wysuwaną, uruchamianą za pomocą sznura spustowego. Na wylocie lufy zamontowano bezpiecznik przed podwójnym załadowaniem. Do strzelania można stosować dowol­ną amunicję kalibru 120 mm w tym pro­dukcji zachodniej, ze zmiennymi dodatkowymi ładunkami miotającymi.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber działa: 120 mm
Ciężar działa: 210 kg
Szybkostrzelność: 15 strz./min.
Szerokość działa: 1,0 m
Maksymalna donośność: 7 100 m
Ciężar pocisku: 15 kg
Obsługa: 6 żołnierzy
Kąt ostrzału pionowego: od + 45 do + 80 stopni
Kąt ostrzału poziomego: 26 stopni