Gazomierz zegarowy typu Julius Pintsch A.G. Typu K III ª 1918 rok

Wielkość (przepustowość) gazomierza była określana w ,,płomieniach". ,,Płomień" zgodnie z przepisami niemieckimi wynosił 150 litrów na godzinę. Gazomierz wyposażony jest w liczydło zegarowe, z możliwością odczytu: do trzech cyfr (max 999) m³ i wskaźnika litrów.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: Julius Pintsch A.G. Berlin - Breslau Typu K III ª № 207 750
Czas powstania: 1918 rok
Rodzaj: suchy - systemu Kromschröder
Materiał, technika: Obudowa ze stali nierdzewnej, z elementami: ze szkła i skóry koziej.
O przepustowości: 5 płom.
Wymiary: 35 x 23 x 18 cm.