76,2 mm Armata Dywizyjna wz. 1942 (ZIS-3)

Armaty dywizyjne wz. 1942 zostały skonstruowane w ZSRR w końcu 1941 r. i były przeznaczone do niszczenia pojazdów pancernych, środków ogniowych piechoty i lekkich umocnień polowych.

 

W latach 1943-45 działa tego typu stanowiły uzbrojenie jednostek ludowego Wojska Polskiego walczących na froncie wschodnim. Armaty wz. 1942, znajdowały się we wszystkich pułkach artylerii lekkiej dywizji piechoty, a także w brygadach artylerii przeciwpancernej wchodzących w skład 1. i 2. Armii WP. Po zakończeniu wojny pozostawały w uzbrojeniu ludowego Wojska Polskiego, jednak od 1954 r. były stopniowo zastępowane nowocześniejszymi armatami dywizyjnymi D-44 kał. 85 mm.

Eksponowany egzemplarz w latach II wojny światowej stanowił uzbrojenie 2. pułku artylerii lekkiej z 2. Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: od 1942 -
Kaliber: 76,2 mm;
Obsługa: 7 ludzi;
Masa działa w położeniu bojowym: 1116 kg;
Masa pocisku odłamkowego: 6,23 kg;
Masa pocisku przeciwpancernego: 6,23-6,5 kg;
Szybkostrzelność: 15-16 strz./min.;
Donośność: 13,2 km.