76,2 mm Armata Pułkowa wz 1927-39

Armaty pułkowe wz. 1927/39 były zmodernizowaną, wyposażoną w ogumione koła, wersją sowieckiej armaty wz. 1927. W latach II w.ś. były wykorzystywane w Armii Czerwonej oraz w jednostkach ludowego Wojska Polskiego walczących na froncie wschodnim jako działa piechoty, m.in. do niszczenia lekkich umocnień polowych i stanowisk karabinów maszynowych.

 

Armaty tego typu znajdowały się w bateriach armat kał. 76,2 mm w pułkach piechoty dywizji 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej były sukcesywnie wycofywane z uzbrojenia.

Eksponowana armata stanowiła w latach II w.ś. uzbrojenie 3. berlińskiego pułku piechoty 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1939 - 1945
Kaliber: 76,2 mm;
Obsługa: 6 ludzi;
Masa działa w położeniu bojowym: 780 kg;
Masa pocisku odłamkowo-burzącego: 6,5 kg;
Szybkostrzelność: 10-12 strz./min;
Donośność: 8,5 km.