45 mm Armata Przeciwpancerna wz. 1942

Radziecka armata ppanc. wz. 1942 powstała dzięki modernizacji armat ppanc. wz. 1937. Nowe działo miało m.in. dłuższą lufę i większą prędkość początkową pocisków - dzięki temu znacząco wzrosła zdolność przebijania pancerza. W Armii Czerwonej działa tego typu znajdowały się w plutonach przeciwpancernych batalionów piechoty oraz w pułkowych bateriach armat ppanc. kał. 45 mm. W sumie w latach 1943-46 w ZSRR wyprodukowano blisko 11 tyś. dział tego typu.

 

Armaty ppanc. wz. 1942 stanowiły również uzbrojenie jednostek piechoty ludowego Wojska Polskiego walczących na froncie wschodnim w latach 1943-45. Z uzbrojenia wszystkie armaty tego typu wycofano do 1950 r.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1943-46
Kaliber: 45 mm;
Obsługa: 5-6 ludzi;
Masa działa w położeniu bojowym: 625 kg;
Masa·pocisku odłamkowego: 2,15·kg;
Szybkostrzelność: 15-16 strz./min.;
Donośność: 4,6-8,8 km.;
Armata produkcji: ZSRR.