Czołg średni T-34-85M nr 1147

W 1943 r. w ZSRR opracowano zmodernizo­waną wersję czołgu T-34, w której zastoso­wano silniejsze uzbrojenie. W nowych wozach, w większych wieżach montowano zamiast dotychczas stosowanych armat kal. 76,2 mm armaty o kal. 85 mm. Pierwsze czołgi T-34-85 weszły do uzbrojenia Ludowego Wojska Pol­skiego w 1944 r. W sumie w czasie II wojny światowej polskie jednostki otrzymały 328 czołgów tego typu.

 W 1951 r. rozpoczęto w Polsce na podstawie licencji seryjną produkcję czołgów T-34-85. Do momentu jej zakończenia w 1955 r. zbu­dowano w naszym kraju 1400 czołgów tego typu. Z uwagi na szereg udoskonaleń wpro­wadzonych w toku produkcji nosiły one w Wojsku Polskim oznaczenie T-34-85M. Od początku lat sześćdziesiątych T-34-85M były wycofywane z jednostek pancernych i zastępowane nowocześniejszymi czołgami T-54 i T-55.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Zakłady Mechaniczne ŁABĘDY
Czas powstania: lata 1951 - 1955
Załoga: 5 ludzi;
Masa: 32 t;
Uzbrojenie: armata kal. 85 mm wz. 1944 ZiS-S-53,2 karabiny maszynowe DTM kal. 7.62 mm;
Opancerzenie: kadłuba - maks. 60 mm, wieży - maks. 90 mm;
Napęd: silnik W-2-34 o mocy 367,8 kW (500 KM);
Prędkość maksymalna: 60 km/h;
Zasięg po drodze: 300 km;
Czołg produkcji: ZSRR.