Kołowy transporter opancerzony BTR-152

Transportery BTR-152, skonstruowane w ZSRR, wprowadzono na uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego w latach pięćdziesiątych. Były one wykorzystywane głównie w jednostkach piechoty zmechanizowanej. Od połowy lat sześćdziesiątych, po uruchomieniu produkcji seryjnej transporterów opancerzonych „SKOT", pojazdy BTR-152 wycofywano stopniowo ze służby.

 Eksponowany w muzeum transporter to pojazd BTR-152W z urządzeniem do regulacji ciśnienia w ogumieniu, przebudowany na wóz dowodzenia z zakrytym przedziałem bojowym. Wersja ta nie była uzbrojona

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Moskiewskiej Fabryce Samochodów (ZiŁ)
Czas powstania: lata 1950 - 1962
Załoga: 2 ludzi + 17 żołnierzy desantu;
Masa bojowa: 8,6-8,9 t;;
Uzbrojenie: 1 karabin maszynowy SGMB kal. 7,62 mm;
Opancerzenie: maks. 13 mm;
Napęd: silnik ZiS-123 lub ZiŁ-123 o mocy 110 KM;
Maksymalna prędkość jazdy: 65-75 km/h;
Zasięg jazdy: 550-650 km;
Transporter produkcji: ZSRR .